X
تبلیغات
زولا

معماری

معماری
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397

پاورپوینت بررسی تاسیسات فنی فرودگاه

فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی تاسیسات فنی فرودگاه

تاریخ ایجاد 14/05/2018 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 32 اسلاید   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  6


پاورپوینت بررسی تاسیسات فنی فرودگاه 
 
بخشی از مطلب
تأسیسات فرودگاه بطور کلی شامل چیزهایی است که در یک فرودگاه مسافری برای استفاده لازم است. این تأسیسات
عبارتند از :
- تأسیسات فنی که وجود آن به مقامات و پرسنل فرودگاه اجازه بهره برداری از فرودگاه را می دهد.
- تأسیسات پایانه ) ترمینال ( یا تأسیسات تجارتی که برای بهره برداری تجارتی از فرودگاه و هواپیما لازم است . ) در این
قسمت پایانه بار مورد بررسی قرار خواهد گرفت (.
- تأسیسات صنعتی که برای نگهداری و تعمیر وسایل ترابری در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار می گیرد.
- تأسیسات عمومی که برای مجموعه شبکه های مختلف فرودگاه است.
حال به شرح این تأسیسات می پردازیم :
-1 تأسیسات فنی
این تأسیسات شامل دو بنای زیرند :
- بلوک فنی ( تکنیکال بلوک (
- ساختمان وسایل عمومی
بلوک فنی : بلوک فنی در اختیار ادارات فنی و عملیاتی هواپیمایی کشوری و استفاده فنی فرودگاه قرار دارد. این ساختمان
معمولاً چند طبقه است .
طبقه همکف که معمولاً از دو بال تشکیل شده،یکی مربوط به هوانوردی ودیگری مربوط به هواشناسی ، قسمت مرکزی
این طبقه را اطاق طرح پرواز می نامند که در آن خلبانان طرح پرواز خود را تهیه می کنند. این اطاق که کلیه دیوارهای
آن پوشیده از نقشه است نباید زیاد بزرگ باشد ولی در عو باید به دفاتر مختلف راه داشته باشد تا خلبانان به راحتی
اطلاعات لازم برای پرواز را بدست آوردند.
برای بدست آوردن این اطلاعات خلبان ابتدا به دفتر پیش بینیهای هواشناسی که در آن مأمورین هواشناسی اطلاعات
مربوط به مسیر تحویل بادها و فشار هوا و دما در نقاط طول راه را در اختیار او قرار می دهند مراجعه می کند.
در دفتر هواشناسی نقشه های منحنی های فشار در ساعات مختلف روز پیش بینی و به دیوار نصب شده اند و با مقایسه
آنها می توان تحول هوا و بادهای در حال تکوین را پیش بینی کرد و شرایط تغییر مکان جبهه های اغتشاش هوا را مورد
بررسی قرار داد.
کلیه این اطلاعات که به وسیله مأمورین تفسیر می شود به خلبان اجازه می دهد که قسمتهای اساسی طرح پرواز خود
را تهیه نمایند.
قسمتهای دیگر محل هواشناسی غالباً شامل ایستگاه دیده بانی است، به غیر از این اطاقهای کشیک و ارسال اطلاعات و
دفتر رئیس ایستگاه هم وجو دارد.
خلبان پس از دریافت اطلاعات هواشناسی برای کسب اطلاعات لازم برای تهیه طرح پرواز خود به دفتر اطلاعات
هواپیمایی مراجعه می کند. این اطلاعات میتواند شامل نکات زیر باشند:
دور خیزگاههای قابل استفاده در فرودگاههای مقصد و فرودگاههای کمکی و اضطراری میان راه، کمکهایی که می تواند
در موقع پرواز انتظار داشته باشد و مناطق ممنوعه پرواز وغیره .
خلبان پس از تیه طرح پرواز موظف است آن را در دفتر دور خیزگاه به مأمور کنترل رفت و آمد هوایی تسلیم کند تا
بررسی ، کنترل و بالاخره تصویب شود.
مسئول کنترل موظف است مدارک خلبان و از آن جمله گواهینامه او را ببیند و از صلاحیت پرواز او اطمینان حاصل
کند و برنامه پرواز را به مرکز منطقه ای خود تسلیم دارد. مسئول کنترل در صورتی برنامه پرواز را تصویب و امضاء می
کند که مرکز کنترل منطقه ای در پاسخ خود مورد قبول بودن پرواز را اعلام کرده باشد.
دفتر فرمان فرودگاه برای اینکه دید کافی بر دو خیزگاهها داشته باشد معمولاً در طبقه اول ساختمان قرار می گیرد و
در اطراف آن دفاتر مختلف پرسنل امور عمومی فرودگاه واقع می شوند.
ممکن است طبقات دیگری نیز در ساختمان وجود داشته باشد که دفاتر و سرویسهای دیگر از آن استفاده کنند ) مثلاً
دفاتر پایگاه هوایی (.
موقعیت ساختمان بلوک فنی در جوار دورخیزگاهها معمولاً ایجاب می کند که پیش بینیهای لازم برای حفظ ساختمان
و دفاتر از بوی کروزون ) سوخت جت( و هوای آلوده و صدای هواپیماها به عمل آید. پس باید ساختمان را در مقابل صدا
عایق کرد و پیش بینی های مورد لزوم را درباره تهویه آن به عمل آورد.
بطور کلی قسمتهای مختلف این ساختمان به دو گروه تفکیک شده است :
گروه اول
عملیات اداری وفنی است که کلاً در یک ساختمان دو طبقه بنام بلوک فنی انجام می گردد.
گروه دوم
عملیات فنی مربوط به دیده بانی و کنترل پرواز می باشد که در بالای برج با ارتفاع بسیار زیاد صورت خواهد گرفت.
این اطاق به منظور تأمین میزان دید کامل در فضایی نسبتاً باز قرار گرفته است.
موقعیت برج براساس نحوه استفاده از آن معمولاً توسط گروه معمار و استفاده آن با توجه به عومال پروازی توسط گروه
سیویل تعیین می گردد. این موقعیت به نحوی است که بتواند کلیه نقاط باندفرود، باند خزش و اپرون را به راحنی بتواند
در نظر بگیرد. نقش مهم و اساسی برج مراقبت پرواز فرودگاه ایجاب می نماید تا محل احداث، ارتفاع برج ، تجهیزات و
فضای مورد نیاز داخلی آن به طور بسیار دقیق و جدی در طراحی فرودگاه بهع عنوان یکی از ارکان اصلی مورد ارزیابی
بگیرد.
237
ضوابط تعیین برج به نحوی است که بتواند زاویه دید از برج به سطح باند برای فاصله کمتر از 1۳7۱ متر، 3۱ دقیقه و
برای فاصله بیش از اندازه فوق 3۸ دقیقه باشد.
علاوه بر ضوابط فوق باید توجه داشت که ارتفاع خط چشم باید به اندازه ای باشد که دم هواپیماهای پارک شده مانع دید
در برج نباشند. تعیین مکان و ارتفاع مناسب برج مراقبت پرواز بستگی به موارد زیر دارد:
الف- محل و ارتفاع باید طوری که کنترل برج مراقبت پرواز از داخل برج دارای تسلط کامل دید بر ناحیه مانور فرودگاه،
میسر تقرب ، فرود، ناحیه صعود اولیه CLEAR WAY و منطقه اوج گیری بعد از پرواز باشد. هیچ شیبی نباید در
نواحی یاد شده مانع دید کنترلگر برج مراقبت پرواز گردد و ضمن اینکه کنترل انواع وسائل نقلیه و هواپیما در دورترین
نقطه نواحی یاد شده را بتواند تشخیص داده تا بتواند اقدامات لازم را در جهت تفکیک و کنترل آنها اعمال نماید.
ب – رعایت مقررات بخشها ، ANNEX -14 در مورد حداکثر ارتفاع مجاز برای برج مراقبت پرواز از نظر سطوح پرواز.
ج – مکان برج باید از نظر دسترسی و تردد کارکنان برج مناسب باشد.
د- مکان برج باید از نظر دستیابی به UTILLTY LINES ) برق ، آب ، خطوط ارتباطی و غیره( مناسب باشد.
ز- شکل فرودگاه، تعداد باند پرواز و طرز قرار گرفتن آنها نسبت به یکدیگر.
م – شرایط جوی منطقه ، جهت حرکت جبهه های هوا و وزش باد.
و- اختلاف ارتفاع بین محل احداث برج مراقبت پرواز و دیگر نواحی مورد نظر و......


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت بررسی ,تاسیسات فنی فرودگاه ,تأسیسات فرودگاه ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی ایستگاه قطار سریع السیر ناپل -ایستگاه افراگولا اثر زاها حدید
پاورپوینت بررسی ترمینال بندری تایوان
ترمینال مسافربری جنوب تهران ،پاورپوینت بررسی پایانه جنوب
پاورپوینت بررسی و معرفی نمونه های مشابه ترمینال مسافربری
پاورپوینت بررسی معرفی سیستم سازه و تأسیسات در طراحی ترمینال اتوبوس
پاورپوینت بررسی ایستگاه راه آهن افراگولا در ناپل اثر زاها حدید
پاورپوینت بررسی ایستگاه سرماک-مک کورمیک در شیکاگو
پاورپوینت بررسی معماری فرودگاه


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.